Błyskawiczne pożyczki na dowód przez internet

W pewnym z minionych zestawień, dotyczących rzeczywistego obciążenia Polaków, pojawił się zaskakujący wniosek. Z 1 strony Polacy zapożyczają się mniej, a przeciętna ilość kredytów, zaciągniętych przez przesadnie zadłużonych, jest coraz mniejsza, a z 2 Polacy, nawet ci, którzy mają kredyty hipoteczne i inne zaległości bankowe, coraz entuzjastyczniej wybierają błyskawiczne kredyty.
Skutkiem tego pożyczki na dowód bez zaświadczeń o zarobkach przez internet są raz za razem popularniejsze?
pani i kalkulator
Nadrzędną zaletą błyskawicznych wierzytelności jest krótki czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku i na przyznanie wierzytelności. W rozróżnieniu od banków, spółki pożyczkowe dostarczają wierzytelności w przeciągu kilku minut, a od udostępnienia zobowiązania do jej uruchomienia mija w większości wypadków nie więcej niż 1 dzień roboczy. Dodatkowym plusem takiego długu jest uproszczona metoda zadłużenia. W bankach wszelki kontrahent, wnioskujący o kredyt czy pożyczkę, musi przedłożyć poświadczenie o zatrudnieniu z podaniem wysokości osiąganych dochodów. W przypadku spółek pożyczkowych takie poświadczenia nie są zazwyczaj potrzebne, zatem pracodawca nie będzie posiadał wiedzy o tym, że jego pracobiorca jest na etapie zaciągania wierzytelności gotówkowej.

Kolejne uproszczenie jest połączone ze sposobem wnioskowania o taki kredyt. W przypadku zobowiązania na dowód wszelkie formalności realizowane są przez sieć. Wniosek jest składany przez net, a jedynym dokumentem, który należy dodatkowo pokazać, jest np. skan dokumentu tożsamości, przy czym dla wielu firm pożyczkowych wystarczającym świadectwem tożsamości jest numer dokumentu. Bezsprzecznie mogą się także pojawić inne czynniki w procedurze, np. przymus przelania na rachunek rozliczeniowy spółki pożyczkowej niedużej sumki, rzędu 1 zł, by w ten sposób również uprawomocnić osobę kredytobiorcy. Ta sumka jest zwracana na rachunek rozliczeniowy kredytobiorcy wraz z pożyczką.